ANBI

Home
ANBI

Stichting Cemin heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de stichting voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingsdienst stelt voor een “algemeen nut beoogde instelling”, oftewel ANBI. Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI.

In de onderstaande document zijn de benodigde gegevens voor ANBI te lezen.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin