Bijles centrum

Home
Bijles centrum

01stock

 

Middels verschillende activiteiten willen wij leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs begeleiden bij hun individuele ontwikkeling. De vrijwilligers geven niet alleen les, maar zijn tegelijkertijd rolmodellen voor de leerlingen.

Zij hebben vaak dezelfde (onderwijs)achtergrond, zodat de leerlingen zich met hen kunnen identificeren. Mede op grond van hun eigen ervaringen zijn onze vrijwilligers erg gemotiveerd om jonge kinderen te ondersteunen, te begeleiden en vooral een mogelijkheid te geven zich te kunnen ontwikkelen.

Daarbij staan de volgende doelen centraal:

  • Bijspijkeren van leerprestaties door extra lessen aan te bieden.
  • Leerlingen trainen in hoe zij effectief kunnen leren, plannen en samenwerken.
  • Verhelderen en oplossen van leervragen en leerproblemen d.m.v. huiswerkbegeleiding.
  • Perspectief geven aan hun schoolloopbaan door zelfontplooiing te stimuleren.
  • Verminderen van school achterstand en schooluitval.
  • Motiveren van maatschappelijke betrokkenheid en de ontwikkeling van talenten.
Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin