Clubactiviteiten

Home
Clubactiviteiten

02stock

De nadruk van de clubactiviteiten is het ontwikkelen van eventuele (verborgen) talenten van leerlingen . Ambitieuze leerlingen treffen elkaar om op een speelse wijze te leren en zich samen te ontwikkelen, waarbij wetenschappelijke nieuwsgierigheid aangespoord wordt en affiniteit gekweekt wordt voor techniek, kunst- en cultuur.

Door het geven van een impuls richting de bètavakken, proberen we leerlingen te inspireren, perspectieven te bieden voor de toekomst en hen bewust te maken van hun omgeving. Elk kwartaal zijn er bijeenkomsten, kleine projecten en excursies naar bijvoorbeeld musea, wetenschappelijke instellingen en evenementen die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen .

In het kort staan de volgende doelen in de activiteiten centraal:

  1. stimuleren van bijzondere interesses;
  2. ontwikkelen en ontdekken van individuele talenten;
  3. werken aan bewustwording in thema’s als duurzame energie, klimaat en milieu, maar ook sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals wereldburgerschap.

Clubactiviteiten vinden plaats op woensdag, zaterdag en zondag na 14:00 uur. Voor vragen kunt u altijd mailen naar info@cemin.nl.

U kunt zich hier aanmelden!

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin