Doelstellingen

Home
Doelstellingen

Cemin streeft naar een samenleving waarin burgers in vrede met elkaar samenleven. Cemin wil met zijn projecten de volgende doelstellingen realiseren:

  • Talentontwikkeling van jongeren op het gebied van kunst, wetenschap, techniek, media en muziek.
  • Vergroten van het zelfvertrouwen van jongeren door bijvoorbeeld cito training of examentrainingen te geven.
  • Aanpakken van leerachterstanden door (privé)bijles te geven.
  • Maatschappelijke betrokkenheid  van jongeren aan culturele en sociale activiteiten.
  • Omvorming van jongeren tot rolmodellen voor andere jongeren.
  • Vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin