Eindexamentraining

Home
Eindexamentraining

Heb je last van examenvrees? Of heb je faalangst? Zie je op tegen het einde van het jaar?

Meld je dan bij ons aan voor extra begeleiding en training voor je examen en ga vol vertrouwen je eindexamen tegemoet.

Examentraining voor:

  • Vmbo
  • Havo
  • Vwo

Meld je aan voor examentraining en ga voor het beste resultaat!

Een goede voorbereiding is het halve werk
De meeste leerlingen hebben geen of weinig ervaring met de manier waarop examens worden afgenomen. Dit zorgt ervoor dat veel leerlingen onder hun kunnen presteren. Een goede voorbereiding door middel van examentrainingen geeft leerlingen meer vertrouwen en leert hen wennen aan de vraagstellingen van de examens.

Tijdens de examentraining wordt er geoefend in het maken van examens. Op deze manier komen de sterke, maar ook de zwakke punten van de leerling aan het licht en hier kan dan extra tijd en aandacht aan gegeven worden. Het uitgangspunt is het positief benaderen en motiveren van de leerlingen, waardoor zij meer vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen.

Cemin verzorgt trainingen in groepjes van maximaal vijf leerlingen. De vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en Economie zitten in het standaardpakket. Bij voldoende belangstelling kunnen er ook trainingen gegeven worden in de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Latijn en Frans.

De trainingen vinden plaats tussen november en mei. Voor elk vak krijgen de leerlingen 2 uur per week de tijd om in 10 weken goed voorbereid te worden op hun examens.
Tijdens schoolvakanties is er ook nog de gelegenheid voor extra trainingen door vakdocenten die aan een school verbonden zijn. De leerlingen en hun ouders bepalen zelf in welke vakken zij training willen krijgen.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin