Extra bijles in Utrecht

Home
Extra bijles in Utrecht

SONY DSCOvervolle klassen en weinig persoonlijke aandacht in het reguliere onderwijs zorgen ervoor dat een eenmaal opgelopen achterstand vrijwel niet meer in te halen is. In dat geval is een eigen docent, die samen met jou door de stof heenloopt en wel de tijd heeft om alles in jouw eigen tempo uit te leggen, een uitkomst.

Cemin biedt leerlingen uit groep 4, 5, 6, 7 en 8 en leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Utrecht de mogelijkheid zich te laten bijspijkeren in schoolvakken waar ze mee worstelen. De bijlessen bieden herhaling en verdieping van de lesstof op school, maar geven daarnaast ondersteuning zodat de leerlingen met een zekere voorsprong de lessen op school kunnen volgen. Cemin heeft voldoende gekwalificeerde docenten die de scholieren kunnen motiveren om vak onderdelen te leren beheersen. Zij hebben vaak dezelfde (onderwijs)achtergrond, waardoor de leerlingen zich met hen kunnen identificeren. Mede op grond van hun eigen ervaringen zijn onze vrijwilligers erg gemotiveerd om jonge kinderen te ondersteunen, te begeleiden en vooral een mogelijkheid te geven zich persoonlijk  te kunnen ontwikkelen.

Bijlesklassen bestaan uit vijf scholieren, zo veel mogelijk samengesteld naar schooltype en opleidingsniveau, zodat de niveauverschillen zo klein mogelijk zijn. De aanpak is een combinatie van individuele begeleiding en klassikale uitleg. Elke week neemt de docent met elke leerling het huiswerk, de vragen die de leerling daarover heeft en de studieresultaten door. Daarnaast geeft de bijlesdocent uitleg over kwesties waar alle deelnemers moeite mee hebben.Vraag een intakegesprek aan of meldt u meteen hier aan.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin