Fractievoorzitter Gilbert Isabella bezoekt locatie K'eiland

Home
Nieuws
Fractievoorzitter Gilbert Isabella bezoekt locatie K'eiland

Fractievoorzitter Gilbert Isabella bezoekt locatie K'eiland

De fractievoorzitter van PVDA, Gilbert Isabella, heeft Cemin bezocht
voor een gastles. Na een warme welkom ging de heer Isabella voor de
klas staan om de leerlingen enthousiast te maken voor de politiek.

De leerlingen mochten een verlanglijst opnoemen van problemen die zij
graag zouden willen aanpakken en moesten vervolgens deze ook zelf
oplossen. Ze werden hiervoor in groepjes verdeeld en verder
onderverdeeld in een minister van Onderwijs, minister van Sport Kunst
en Cultuur etc. Zo werd er dus een casus gegenereerd aan de hand
waarvan de leerlingen kennis konden maken met verschillende aspecten
van de politiek. Het was een geslaagde les waarbij de
fractievoorzitter de leerlingen zeker heeft kunnen enthousiasmeren
voor de politiek. Zo hebben ze ook met veel interesse gereageerd op de
uitnodiging van de heer Isabella om naar het stadhuis te komen.

Na deze les hebben de coördinatoren, docenten en ouders met de
fractievoorzitter geëvalueerd en nagepraat. Kortom een geslaagde
dag voor de leerlingen.

zie ook de blog van Gilbert Isabella
http://gilbertisabella.nl/artikel_200912_gastles.php

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin