Geslaagde Miniconferentie “Opvoedende taak van het onderwijs.”

Home
Nieuws
Geslaagde Miniconferentie “Opvoedende taak van het onderwijs.”

Geslaagde Miniconferentie “Opvoedende taak van het onderwijs.”

“Opvoeden doe je samen”

Wie is hoofdverantwoordelijk voor het opvoeden van het kind; de ouders of de school? Wat is een goede verdeling van opvoedende taken tussen deze twee partijen? En hoe kunnen zij samen zorgen voor verbetering?Dergelijke vraagstukken boden genoeg stof voor discussie tijdens de miniconferentie ‘Opvoedende taak van het onderwijs’ van NPOINT, op 28 maart aan de Universiteit van Utrecht. De gastsprekers Albert Pilot, professor aan de Universiteit van Utrecht, Mustafa Kocaer, Stichting Cosmicus en Annette Diender, Stichting de Meeuw, gaven ieder vanuit een ander perspectief, hun visie op dit onderwerp. De avond stond onder leiding van oud-minister Ella Vogelaar.

Opvoedende taak van het onderwijs?

,,Is dat eigenlijk wel zo vanzelfsprekend?”, merkt Vogelaar allereerst op. Uitgangspunt voor deze conferentie is dat het onderwijs zeker een opvoedende taak heeft. ,,Opvoeding houdt niet op bij de voordeur van het ouderlijk huis”, meent NPOINT-voorzitter Murat Alici. De vraag is: hoe kan dit in het onderwijs, en met samenwerking van ouders, het beste worden vormgegeven.

Albert Pilot, emeritus hoogleraar curriculumontwikkeling en chemiedidactiek, pleit voor een schoolsysteem waarin uitdaging & inspiratie centraal staan. ,,Dit is ontzettend belangrijk voor de toekomst van het onderwijs in een cultuur waar een overvloed aan informatie is. Hoe houd je leerlingen gemotiveerd en hoe kun je bijdragen aan hun opvoeding?”. Uitdaging en leren, leren voor de praktijk is volgens Pilot het sleutelwoord. De huidige ‘zesjes-cultuur’ werkt volgens hem demotiverend en draagt niet bij aan de opvoedende taak die het onderwijs zou moeten hebben. Niet alleen de docent, maar het gehele onderwijssysteem en dus ook de inhoud van vakken, horen hier gezamenlijk aan bij te dragen.

Wereldburgers
Mustafa Kocaer, ecologisch pedagoog en teamleider van het Cosmicus College in Rotterdam, vindt dat er meer gekeken moet worden naar de kernwaarden van ouders en leerlingen. ,,Het Cosmicus College ziet haar leerlingen als wereldburgers; verschillen in achtergronden en normen en waarden beschouwen wij als positief. Wij proberen gedeelde waarden te creëren die voor alle leerlingen van belang zijn. Acceptatie, begrip en dialoog staan daarbij centraal.” Kocaer noemt daarnaast de korte lijnen tussen ouders, school en leerling van groot belang. ,,Het draait om intensief contact tussen ouders en school. Ouders moeten zoveel mogelijk bij het onderwijs van hun kinderen worden betrokken.”

Invloed ouders
De laatste spreker, Annette Diender van Stiching de Meeuw in Rotterdam, sluit qua visie aan op de heer Kocaer wat betreft het nauw verbinden van de verschillende leefomgevingen van kinderen. School, thuis, maar ook de buurt en sportclub hebben een grote invloed op hun ontwikkeling. Diender meent dat met name de invloed van ouders enorm groot is en dat scholen het contact met ouders moeten intensiveren. Stichting de Meeuw adviseert scholen hierbij. ,,Er moet meer tijd vrijgemaakt worden voor de relatie tussen school en ouders. Tienminutengesprekjes zijn vaak onvoldoende. En waarom laat je op een ouderavond niet een keer de ouders vertellen hoe het met hun kinderen gaat, in plaats van de docenten?”

Waarden en normen
Tijdens de discussieronde kwam men terug op het aspect van verschillende waarden en normen. Onderwijs zonder waarden en normen bestaat niet, zo werd er gezegd. Een school speelt dan ook een belangrijke rol in het overdragen hiervan. Het is aan ouders om bij de schoolkeuze goed te kijken naar welke waarden en normen een school hanteert, zodat deze aansluiten bij hun eigen waarden en normen.

Jacqueline Versteeg ‏ @JacquelineD66
Meerderheid aanwezigen #NPOINT Conferentie ‘opvoedende taak vh#onderwijs‘: “opvoeden is primair verantwoordelijkheid ouders”…#eens!

Jacqueline Versteeg ‏ @JacquelineD66
Overigens:#NPOINT=Ned.PlatformOnderwijsInnovatie+ Talentontwikkeling:kinderen zet(je) geven van achterstand naar (talent)ontwikkeling:#mooi!

Erika Nap ‏ @Erika_Nap
Goede mogelijkheid tot netwerken na geslaagde conferentie van NPOINT waarbij onderwijs en politiek weer mooi samen kwamen.

Fatih Ozbasi ‏ @fozbasi
Mustafa Kocaer: “Het belangrijkste op een school is het mentoraatschap”.

Stephanie Bottse ‏ @StephanieBottse
Ella Vogelaar avondvoorzitter. Thema Opvoedende taak van het onderwijs! Zonder vraagteken.#tegenwilendank

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin