JASTIN Junior Academy

Home
JASTIN Junior Academy

De Junior Academy of Science, Talents and INnovation is een junior-universiteit voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs. JASTIN biedt leerlingen de mogelijkheid om hun talenten en interesses te ontdekken en te ontwikkelen.

De leerlingen kunnen kiezen uit één van de vijf profielen, oftewel academies. Het is mogelijk bij één academy een bachelor en master te halen in twee jaar. Of de leerlingen kunnen verspreid over twee jaar bij verschillende academies twee bachelors halen.

De lessen bij JASTIN zijn niet alleen theorie; er wordt ook veel praktijkwerk gedaan. Er is ruime aandacht voor de individuele behoeften van de leerlingen. Ze worden uitgedaagd initiatief te nemen en zelf de onderdelen te kiezen die hen het meest aanspreken. Op deze manier doen de leerlingen ervaringen en vaardigheden op die hen goed van pas zullen komen bij het hoger onderwijs.

JASTIN biedt de volgende academies:

Leadership academy

Leerlingen ontwikkelen hier hun leiderschapskwaliteiten. Er is veel ruimte voor persoonlijke groei en er worden lessen gegeven over de principes van management en filosofie. De leerlingen starten zelf projecten op en leren minimaal één vreemde taal. Leiding geven is immers vaak een internationale onderneming en helpt erg goed bij de zelfontwikkeling van een persoon.

Vakken: persoonlijke ontwikkeling, management en filosofie, leiderschaps- projecten, taal.

Science academy

In deze academy maken leerlingen uitgebreid kennis met wetenschap en technologie. Er zijn verschillende vakken waaruit gekozen kan worden en er zijn veel mogelijkheden om praktijkwerk uit te voeren. Denk aan een bezoek aan een sterrenwacht of deelname aan een roboticatoernooi.

Vakken: milieu, natuurwetenschappen, engineering en ontwerp, sterrenkunde, aviation, dierenkunde, robotica, taal.

Media academy

Hier kunnen leerlingen zich verdiepen in journalistiek en communicatie. Ze leren mediaproducties tot stand te brengen en doen ervaring op met creatief schrijven, verslaggeven en interviewen. Een bezoek aan bijvoorbeeld een Tv-studio geeft hen inzicht in de praktijk van het mediabedrijf en helpt de leerlingen om hun eventuele talenten te ontdekken.

Vakken: persoonlijke ontwikkeling, journalistiek, social media, mediaprojecten, TV en radio, taal.

Art academy

Deze academy biedt de leerlingen begeleiding in een kunstdiscipline, zoals fotografie of theater. Theorie en praktijk worden gecombineerd om ervoor te zorgen dat de leerlingen creatief bezig zijn terwijl hun talentenontwikkeling groeit.

Vakken: persoonlijke ontwikkeling, films, theater, fotografie, taal.

Language academy

In de Language academy maken de leerlingen zich de basisbeginselen van een vreemde taal eigen. Er is een uitgebreid aanbod van moderne en oude talen. Als de leerlingen een taal al een beetje kennen, kunnen ze zich verder verdiepen en ontwikkelen. Ze doen culturele kennis op en verbreden hun perspectieven. De docenten ontsluieren de geheimen van de taal op creatieve wijze.

Vakken: Engels, Duits, Frans, Spaans, Turks, Latijn, Grieks, Chinees, Russisch.

U kunt zich hier aanmelden!

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin