Missie & Visie

Home
Missie & Visie

Missie
‘De jeugd heeft de toekomst!’. Dit is een oud gezegde die nog steeds geldt. Om een mooie toekomst tegemoet te gaan moet er geïnvesteerd worden in de toekomst en investeren in de toekomst begint bij het investeren in kinderen en het onderwijs.

Dit investeren gebeurt door middel van het begeleiden en ondersteunen van kinderen op intellectueel- en emotioneel gebied. Bijvoorbeeld door huiswerkbegeleiding, privé les, examentraining, talentontwikkeling of niveautoetsen.  Op deze manier kan een persoon zich tot het maximale ontwikkelen en zijn talent goed gebruiken. Dit proces begint uiteraard op jonge leeftijd. Deze zelfontplooiing wordt bereikt door middel van onderwijs, kunst, cultuur, sport en begeleiding. Dit zijn dan ook de fundamenten waar Cemin op bouwt.

Cemin legt dus vooral de nadruk op zelfontwikkeling van leerlingen, het aanpakken van leerachterstanden, het voorkomen van vroegtijdige schooluitval en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Visie
Cemin wil een blijvende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerlingen en scholieren. Dit wil Cemin blijven doen door het wegwerken van achterstanden door middel van kennisoverdracht en door een zo breed mogelijke ontwikkeling te stimuleren.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin