Onderwijs

Home
Onderwijs

Brede onderwijsinstelling
Cemin is een brede onderwijsinstelling waarbij het kind centraal staat. Een brede onderwijsinstelling houdt zich bezig met het aanbieden van begeleiding op verschillende gebieden. Dit doet Cemin o.a. met de volgende activiteiten: huiswerkbegeleiding, weekendschool, examentrainingen of een Kunst- & Cultuurclub. Zo wil Cemin ook talentvolle en ambitieuze leerlingen stimuleren en uitdagen door extra activiteiten aan te bieden, zodat zij nog beter kunnen presteren. Daarnaast begeleidt Cemin ook nog leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

Cemin is er dus om talent te ontdekken en dat talent ook naar boven te halen, en om leerlingen te begeleiden bij hun educatie. Met de juiste begeleiding kan een leerling goed presteren in het onderwijs en een actieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin