Opvoedingsondersteuning

Home
Projecten
Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning

Naast de activiteiten voor de leerlingen zijn er ook diverse activiteiten voor de ouders. Cemin streeft ernaar om ook de ouders actief te betrekken bij de organisatie, de ouders worden dan ook ouders van Cemin genoemd. Voor deze ouders van Cemin worden er verschillende lezingen, seminars en informatiedagen georganiseerd. De onderwerpen variëren van pubertijd tot aan hoe een ouder de eigen kinderen kan helpen bij het maken van de juiste studiekeuze. Deze seminars worden verzorgd door professionals.
Eén van de seminars is ‘Beter omgaan met pubers’. Door ouders in een vroeg stadium steun te bieden bij de opvoeding van hun opgroeiende kinderen wil ‘Beter omgaan met pubers’ voorkomen dat problemen escaleren en ouders een beroep op de hulpverlening moeten doen.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin