Over Cemin

Home
Over Cemin

Stichting Cemin is in 2004 opgericht voor de inwoners van Utrecht. Het doel van de organisatie is het activeren, motiveren en stimuleren van burgers door het aanbieden van diverse activiteiten en projecten voor jong en oud. Cemin houdt zich bezig met de ontplooiing en ontwikkeling van voornamelijk allochtone inwoners in Utrecht. Cemin wil een bijdrage leveren aan de maatschappij en problemen oplossen door preventief te werk te gaan. Stichting Cemin houdt zich onder andere bezig met de begeleiding en ondersteuning van leerlingen uit het primair- en voortgezet onderwijs met als doel dat zij zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. De werkwijze kenmerkt zich door een sterke betrokkenheid van ouders, docenten en vrijwilligers. Uitgangspunten zijn talentontwikkeling en de zelfontwikkeling van leerlingen.

Geschiedenis
Oorspronkelijk startte dit initiatief met een groep sociaal betrokken studenten die de nood zagen voor betere schoolbegeleiding. Ze hadden zelf ondervonden dat er een tekort was aan (extra) begeleiding evenals aan tutoring van voornamelijk allochtone leerlingen in het Nederlandse onderwijs. Hierdoor liep deze groep sneller achterstanden op en verlieten zij hun school eerder zonder diploma. Het project werd al snel een groot succes en er werden meer organisaties opgericht.

Hier is Cemin er ook een van. Cemin heeft jarenlange ervaring opgedaan in het onderwijs en heeft  verschillende onderwijsactiviteiten georganiseerd en meegeholpen aan allerlei projecten, zoals de Wetenschapsbeurs in NEMO te Amsterdam en Schaaktoernooien in Utrecht.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin