Schooljaar 2010-2011

Home
Nieuws
Schooljaar 2010-2011

Schooljaar 2010-2011

Geachte ouder/verzorger en beste leerling,

De vakantie is ten einde, het nieuwe schooljaar is gelukkig weer begonnen. De schrijver Jan Ligthart heeft eens over school het volgende gezegd: “Een school is pas goed als de directeur niets doet, de leraren weinig en de leerlingen alles”. Ook al zit hier een kern van waarheid in (de leerlingen zijn immers niet voor niets op een school), toch kan ik u verzekeren dat de begeleiders er alles aan hebben gedaan, zodat de kinderen echt welkom geheten kunnen worden op onze weekendschool.

Ik hoop dat iedereen (leerlingen, ouders en begeleiders) het komende jaar weer samen de schouders “eronder zet” om er met elkaar het beste van te maken. Ik ben er van overtuigd dat als we op die basis met elkaar aan de slag gaan, we over een jaar kunnen zeggen dat we een goed jaar achter de rug hebben.

Niveautoets
Op 5 september zal er een niveau-toets worden afgelegd voor alle groepen 6, 7 en 8.U kind wordt op zondag 5 september om 10:00 verwacht bij educatiecentrum CEMIN. De toets zal ongeveer 2 uur duren.

Weekendschool
U wordt in de week van maandag 6 september tot en met 10 september telefonisch benaderd over welke exacte dag (zaterdag of zondag) uw kind gaat beginnen met de lessen.

Cito-trainingen groep 8
De Cito-trainingen voor alléén de groepen 8 zullen op woensdag 15 september beginnen. De trainingen zullen op twee verschillende tijden plaats vinden 14:15- 15:45 of 16:00- 17:45. De ouders van de leerlingen in groep 8 worden verzocht om op zondag 5 september door te geven op welke tijdstip hun kind aanwezig zal zijn op de cito-trainingen.

Voor verdere informatie kunt u ons bereiken via het telefoonnummer: 030-290 01 29 of via de mail: kanaleneiland@cemin.nl.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin