Scienceclub

Home
Scienceclub

De Scienceclub bestaat uit leerlingen die geïnteresseerd zijn in de wetenschap, met name in scheikunde en natuurkunde. De leden krijgen zoveel mogelijk les door de theorie te vertalen naar de praktijk, dit gebeurt door middel van proefjes en projecten die uitgevoerd worden. Zo kunnen de leerlingen zelf meemaken wat al die theorieën in de boeken nu daadwerkelijk in de praktijk betekenen.

Ook zijn er projecten die samen met de Roboticaclub worden georganiseerd. Ook de leden van de Scienceclub krijgen diverse workshops van mensen uit de praktijk. Daarnaast worden er jaarlijks excursies georganiseerd naar universiteiten en onderzoeksinstituten om de Scienceclub leden meer inzicht te geven in hoe de theorie in de praktijk eruitziet en natuurlijk om hun interesse en ontwikkeling in de wetenschap te stimuleren.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin