Nieuws

Home
Filter by: Bijles

Beste Ouders,

Wij hebben gemerkt dat veel ouders graag willen weten wat er bij op gebeurt tijdens de bijles. Ook was niet voor alle ouders duidelijke wanneer de toetsen, oudergesprekken en vrije dagen zijn. Daarom zijn wij een maandelijkse nieuwsbrief begonnen om u op de hoogte te houden.

Lees meer

Op 15 april jl. werden onze kanjers in het zonnetje gezet. De leerlingen van Educatie Centrum Cemin werden door UStad geïnterviewd.

Mounir mocht met trots vertellen hoe hij zijn Cito score van 550 punten heeft kunnen halen. Mounir geeft het volgende aan: ‘Dankzij de hulp van mijn ouders, Cemin en mijn school, heb ik dit mooie resultaat kunnen behalen, want in m’n eentje zou het mij niet gelukt zijn’.

Lees meer


Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin