Nieuws

Home
Filter by: MBO

Parents Matter: een Europees project gericht op het stimuleren van ouderbetrokkenheid in het Middelbaar Beroeps Onderwijs, is in de afrondende fase.

Op de eindconferentie afgelopen donderdag, 3 oktober 2013, werden de resultaten in Utrecht gedeeld met professionals uit het veld, zoals medewerkers van de MBO-raad, Forum, Gemeente Utrecht en vele ROC’s. Via de website hebben we alle producten met elkaar bekeken, waaronder een film, speciaal gemaakt voor ouders.

Lees meer


Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin