Weekendschool

Home
Weekendschool

Weekendschool basisonderwijs groepen 4, 5, 6, 7 en 8
Om de overgang naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen en kinderen zichzelf te laten ontwikkelen, krijgen leerlingen uit groep 4, 5, 6, 7 en 8 een extra zetje in de rug. In kleine groepen krijgen zij op de weekendschool een dagdeel bijles.

Tijdens de lessen wordt de nadruk gelegd op het Nederlands. Zo krijgen de leerlingen een les begrijpend lezen, spelling/grammatica en studievaardigheden. Ook krijgen de leerlingen een les rekenen en als afsluiting een extra lesje mens en maatschappij. Bij mens en maatschappij krijgen de leerlingen verschillende onderwerpen aangereikt, zoals: respect, pesten, Kinderboekenweek, meeloopgedrag, regels etc. Het doel van het lesje mens en maatschappij is de maatschappelijke betrokkenheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren (normen en waarden, zelfvertrouwen en weerbaarheid, inleven in de ander etc.).

Het grootste voordeel van bijles op de weekendschool, is dat de groepen maximaal uit 8 leerlingen bestaan.  De begeleiders kunnen zo veel meer aandacht besteden aan de leerlingen, waardoor er veel sneller een band ontstaat binnen de groep en alleen al hierdoor groeit bij veel leerlingen het zelfvertrouwen enorm. De groei van zelfvertrouwen zorgt ervoor dat de leerling gemotiveerd raakt en hierdoor beter gaat presteren in het onderwijs. Er zijn nog veel meer voordelen van bijles op de weekendschool, maar uiteindelijk draait het om het zelfvertrouwen en de motivatie van de leerlingen om beter te presteren.

Jaarkalender / rooster
De lessen bestaan uit 5 blokken van 6 weken. De eerste vier weken wordt nieuwe stof aangeboden. Om te kijken of de leerlingen de stof beheersen krijgen zij in week vijf een diagnostische toets. Week 6 is bedoeld voor herhaling of verdieping. Wanneer de leerlingen de toets afsluiten met een onvoldoende krijgen zij een herhaling, wanneer ze de toets afsluiten met een voldoende krijgen zij verdieping. Binnen Cemin wordt er een lessenplanning gehanteerd van 33 weken les per jaarkalender. Aan de hand van deze 33 weken wordt er een kostenplaatje berekend voor het gehele jaar.

Start
10:00 – 10:45 / Begrijpend lezen
10:45 – 11:30 / Spelling & Grammatica
11:30 – 11:50 / 1e pauze
11:50 – 12:35 / Rekenen
12:35 – 12:45 /  2e pauze
12:45 – 13:30 / Studievaardigheden

Prijzen
Groep 4, 5, 6, 7 en 8 =  € 10,00 per uur

Meldt u hier aan!

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin